CSESZNEK.INFO
CSESZNEK ÉS KÖRNYÉKE | Aktivitás

Via Ferrata

Via Ferrata – klettersteig - vasalt mászóút Cseszneken

    Magyarország első vasalt sziklamászó-útja (via ferrata) található nálunk Cseszneken, a Kőmosó-szurdokban, építője a Csesznek és Környéke Egyesület. A via ferrata, vagy másnéven klettersteig egy olyan szilamászó út, amelyen - ellentétben a klasszikus sziklamászó utakkal - a biztosítókötél (drótkötél) az út egész hosszában, több ponton fixen a sziklához van rögzitve.

beülő

kantár 

sisakkesztyű

 

    Így a mászónak a biztonsági felszerelése segítségével csak az előrehaladással kell törődnie, esetenként a sziklához rögzített, lépést, fogást segítő létrafokok igénybe vételével. Ez a megoldás olyanok számára is lehetővé teszi a mászást, akik nem képzett sziklamászók. A mászáshoz elengedhetetlenül szükséges (kötelező) a biztonságot nyújtó felszerelés (beülő, sisak, rögzítő karabinerek stb.) használata, valamint néhány engedély. A felszerelés bérelhető, az engedélyek megszerezhetőek.

    A via ferrata útvonalakat nehézségi fokuknak megfelelően A-tól F-ig jelölik, az "A" jelzésűek a legkönnyebbek, a az "F" jelűek csak profiknak valóak.

Biztonsági felszerelés nélkül tilos a mászás, azt ajánljuk - a kezdőknek különösen - hogy képzett túravezető nélkül semmiképpen se induljanak neki a mászásnak!

___________________________________________________________________________________________________

HÁZIREND

Vasalt útak házirendje
ÜZEMELTETŐ:
Csesznek és Környéke Egyesület
Székhely: 8419 Csesznek, Vár utca 42.
Adószáma: 18933792-1-19
www.csesznek.info; e-mail: csesznek@csesznekinfo.hu

Hatályos: 2021. január 05. (Hat.száma: 1/2021. ( I.05.) T. számú közgyűlési határozat)
24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszköz követelményeiről, biztonságos használatáról.

    A Csesznek Kőmosó szurdokba épített „Várpanoráma út” hrsz: 0159, és az „Ostromlók útja” hrsz: 0158/1. épített létesítmény szórakozási célú sporteszköz vasalt út: olyan közjóléti célt szolgáló berendezés, amely biztosítókötélből és egyéb rögzített mászószerelvényekből áll, az útvonala sziklás terepen vezet, és a felhasználó nem áll felügyelet alatt.
    A szórakozási célú sporteszköz olyan berendezés, létesítmény, szerkezet, amely az igénybe vevők szórakoztatása vagy szórakoztatásának kiszolgálása céljából üzemeltetnek. Célja különböző mozgás- és térélmények kipróbálása, gyakorlása.

    A létesítmény, szórakozási célú sporteszköz a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 1. melléklete alapján a III. veszélyességi osztályba sorolt.


Pályák műszaki leírása:

Ostromlók útja

A pálya hossza alaprajzilag kb. 80 m, a tényleges hossz a hegy oldalán mérve kb. 150 m. A szintmagasság a kezdőpont és a megérkezési pont között 50 m. Az átlagos meredekség 30 %.

Várpanoráma út

A pálya hossza alaprajzilag kb. 120 m, a tényleges hossz a hegy oldalán mérve kb. 180 m. A szintmagasság a kezdőpont és a megérkezési pont között 60 m. Az átlagos meredekség 25%.
A mászóútakhoz tájékoztató tábla került kihelyezésre.
Az üzemeltető a létesítmény használatának megfelelőségét, műszaki vizsgálatát, biztonságos üzemeltetését, meghibásodását, a szükséges karbantartást, és javítást időszakos műszaki felülvizsgálata három havonta végzi.

A létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírások:

* a vaslat utak használata megfelelő védőfelszerelést igényel. Kötelezően használt biztonsági felszerelés: beülő, védő kobak, karabiner (ajánlott biztonságos mászócipő, mászó kesztyű használata).
* a kiépített vasalt út terhelhetősége: max. 10 fő/mászóhely, legalább két rögzítőpont az úton haladók biztosító karabinerei közt.
* a létesítményen oktatást csak folyamatos felügyelet mellett végezhető
* A mászó utak alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem használhatóak! Csak józan, felelősségteljes állapotban másszon!
* Tilos köveket, vagy bármi mást dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet.
* A dohányzás a Kőmosó-szurdok területén szigorúan tilos!
* A látogatók (hozzátartozók, vendégek) csak a gyalogösvényeken (gyalogút) közlekedhetnek, mászni csak a kiépített pályákon lehet!
* TILOS a hangoskodás, kiabálás, másokat zavaró magatartás

    A falmászás olyan sport, amely komoly személyi sérülés veszélyét is magában hordozhatja. E sport gyakorlóinak fel kell ismerniük és tudomásul kell venniük e veszélyeket, és ennek megfelelő figyelemmel, felelősséggel kell gyakorolniuk tevékenységüket. Amennyiben az elővigyázatosságok ellenére mégis személyi sérüléssel járó balesetet szenved, a Csesznek és Környéke Egyesület ellen semmiféle jogi követelés nem nyújtható be.
    A mászóhely csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen, a jelen Házirend betartásával, mások testi épségének megóvásával, mások nyugalmának zavarása nélkül használható, vehető igénybe.

A jelen Házirendben foglaltak megszegéséért, a vendégek teljes körű anyagi felelőséggel tartoznak, az üzemeltető elhárít minden ezzel kapcsolatos felelősséget.
A rendet megsértők kitilthatók a mászóhely területéről.

    A gyermekek biztonsága és testi épsége, valamint megfelelő tájékoztatása a mászóhely használatának szabályairól, a gyermeket kísérő felnőtt vendég felelőssége, az üzemeltető ezért felelősséget nem vállal.
    A gyermekek felnőtt felügyeletével is csak az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő falszakaszokat használhatják. A 12 éves kor alatti látogatók csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a mászóhelyen.

    A mászóhely használók a használattal, jelenlétükkel elfogadják a jelen Mászóhely Házirend szabályait. Jelen Mászóterem Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.
    Kérjük, hogy a mászófal esetleges meghibásodását haladéktalanul jelentsék a mászófal üzemeltetőjének.
Általános segélyhívó szám: 112.

Kérjük a házirend betartását!
A mászóhely használatához jó szórakozást kívánunk!
Vigyázzunk egymásra!